Zrealizováno

Rekonstrukce a úprava plochy před budovou zlínské polikliniky na tř.T.Bati, zlín
Rekonstrukce přístupových cest v centrální části města Zlína
Regenerace panelového sídliště Malenovice - 3. etapa
Úprava prostor před kinem Květen Malenovice
Zlín – Kostelec, zastávky MHD na ul. Lešenská - výstupní
Stavební úprava křižovatky a SSZ ul. Přímá x ul. Nábřeží ve Zlíně - Prštném
Zlín, ul. Vodní – zastávka autobusů MHD
Bezbariérové řešení zastávek veřejné dopravy
Bartošova čtvrť, ul. Dřevnická, Dukelská – parkoviště + MHD
Zlín – Tř. T. Bati, smíšená stezka v úseku Váchova – Antonínova, I. ETAPA (západní část) a II. ETAPA
Stezka pro chodce a cyklisty, I. SEGMENT - BILLA
Rekonstrukce komunikace - ulice Mostní, Zlín - Letná
Rekonstrukce komunikace - ulice Sv. Čecha, Zlín - Podhoří
Statické zabezpečení opěrných zdí podél chodníku - ulice Březnická, Zlín
Regenerace panelového sídliště Malenovice – 4. ETAPA
Rekonstrukce MK - ulice Slovenská a Lesní Čtvrť I. + opěrná zeď u RD č.p. 2353
Zlín - Ulice Pasecká + zastávka MHD Paseky - Hřiště
Stezka pro pěší a cyklisty podél třídy T. Bati, ul. Lorencova - ul. Podvesná XVII.
Revitalizace územní Díly III. - IV. - Morýsovy domy, I. etapa
Rekonstrukce Komunikace – Ulice Mostní, Zlín
Rekonstrukce ul. Svatopluka Čecha, Zlín - Podhoří
Oprava chodníku ul. Přílucká, Zlín
Rekonstrukce komunikace ulice J. Staši a ulice Tyršova – Malenovice I. a II. etapa
Odvedení vod za nemocnicí, Zlín, ul. Žabárna
Oprava chodníku v m.č. Lhotka, Zlín
Oprava příjezdové komunikace k ZŠ v ul. Mostní
Rekonstrukce ul. Svatopluka Čecha, Zlín - Podhoří
Rekonstrukce zastávky U Hřiště, Zlín - Mladcová
Veřejné osvětlení v ul. L. Košuta, Zlín - Mladcová
Most Z40 přes Chlumský potok ve Zlíně - Loukách
Most Z54 přes Kudlovský potok, ulice Na Požáře
Rekonstrukce MK ul. Slovenská a Lesní čtvrť I
Zlín - JS, ulice Středová, sanace sesuvu
Zlín - příčný práh ul. Sadová
Kudlov Zelená, rekonstrukce chodníku a VO
Oprava chodníků v ul. Boněcko, Zlín
Oprava chodníku, MK Štefánikova, Přílucká
Parkoviště ul. Nábřeží u Januštice - přechod pro chodce
Rekonstrukce chodníku z ul. Fr. Bartoše do ul. Mokrá IV, Zlín
Úprava části ulice Zlínská, Zlín - Kostelec
Úprava točny MHD, Zlín - Mladcová
Doplnění VO - Zlín, ulice Cyklistická
Malenovice - oprava chodníků v ulici Sokolovská
Malenovice - oprava chodníků v ulici Zabrání
Malenovice - rekonstrukce panelové komunikace v ulici Pionýrů
Oprava chodníku - ulice Nábřeží, Zlín - Prštné
Oprava chodníků - ulice Slunečná, Zlín
Oprava chodníku v ulici Zábrančí II, Zlín - Louky
Regenerace panelového sídliště Zlín - Malenovice - 5. etapa
Výstavba parkovacích stání - Zlín, Jižní Svahy
Zlín, Jižní Svahy -ulice Křiby, chodník k ZŠ
Zlín, parkoviště v ulici Budovatelská
Oprava chodníku ul Zarámí Zlín
Příluky, Pod mlýnem, oprava chodníků, práh
Zpevněné plochy Zlín, Zálešná II.
Zlín - Padělky, oprava chodníků
Zlín - Rekonstrukce zastávky MHD Padělky IX.
Oprava chodníku Zlín ul. 2. května - východ
Zlín, oprava chodníku v ul. 2. května
Lávka pro pěší přes Dřevnici k Ternu a OBI, Louky
Náměstí T.G.M. - Obratiště u stadionu
Zlín - Vršava, návrh opatření pro zklidnění dopravy