Zpracování akčního plánu rozvoje cestovního ruchu pro turistickou oblast Zlínsko

Zlínský kraj vyhlásil v prosinci 2006 výzvu k předkládání nabídek na projektové partnerství v rámci projektu „Zpracování akčního plánu rozvoje cestovního ruchu pro turistickou oblast Zlínsko“, který byl realizován v souvislosti s projektem „Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování      a realizaci programů ve Zlínském kraji“ financovaných z opatření 3.3 SROP (Společného regionálního operačního programu).

Rada města Zlína na svém 25. zasedání schválila podání nabídky na projektové  partnerství. Dne 19. 2. 2007 byla  podepsána partnerská smlouva mezi statutárním městem Zlínem a Zlínským krajem.

Hlavním cílem projektu bylo zajistit zpracování akčního plánu pro rozvoj cestovního ruchu, tzn. zásobníku projektových záměrů v oblasti cestovního ruchu pro turistickou oblast Zlínsko.

Vytvoření akčního plánu přispělo k naplnění strategického dokumentu – Programu rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje a tento plán byl zpracován za  turistické oblasti – Valašsko, Kroměřížsko, Slovácko a Zlínsko.

Doba realizace: 19.2.2007 - 15.7.2007

Náklady projektu: 378 807,- Kč

Výše dotace: 378 807,- Kč

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Monika Valeriánová, projektová manžerka

oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína

Tel.: 577 630 207, e-mail: monikavaleriánova@zlin.eu