Zpevněné plochy Zlín, Zálešná II.

Popis akce:

     Stavba řeší rekonstrukci a výstavbu zpevněných ploch před bytovými domy v části ulice Zálešná II. Na základě požadavků obyvatel budou v zájmové lokalitě vybudovány nová šikmá parkovací stání, komunikace pěší (dále chodník) a komunikace pro motorová vozidla budou v původním tvaru rekonstruovány. V rámci stavby budou vybudovány nové zpevněné plochy pro kontejnery na domovní odpad.

dokumenty ke stažení

Kontakt:

Ing. Martin Poláček
tel.: +420 577 630 602
email: martinpolacek@zlin.eu