Zlínský klenot

Polohraný dokument o obnově Památníku Tomáše Bati ve Zlíně.

·       Autor scénáře: Evžen Gogela
·       Režisér: Jakub Motejzík
·       Kameraman: Martin Štěpánek
·       Plánovaná stopáž: 52 minut

Česká televize
IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383
se sídlem: Kavčí hory, Na Hřebenech II, 1132/4, 147 00 Praha 4
Adresa pro doručování: Televizní studio Brno, Trnkova 2345/117, 628 00 Brno
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku
zastoupená: zastoupená Petrem Dvořákem, generálním ředitelem