Zlín, vybudování chodníku podél silnice III_49026 v ul. Hradská

Popis akce:

     Nový chodníku pro pěší je navržen z betonové dlažby tl. 80mm a bude proveden z šedých dlaždic 200x100mm. Navržená šířka je 1,75m a v příčný sklon 2%. Ohraničení chodníku bude provedeno ze strany komunikace silničním obrubníkem BO 15/25 (150/250/1000mm), převýšeným 120mm nad niveletu komunikace a ze strany terénních úprav betonovým obrubníkem BO 10/25 (100/250/1000mm), převýšeným 60mm nad niveletu chodníku (vodící linie pro nevidomé osoby).

dokumenty ke stažení

Kontakt:

Magdaléna Zmeškalová
tel.: +420 577 630 722
email: magdalenazmeskalova@zlin.eu