Zlín, ulice Středová, oprava komunikace a stezka pro cyklisty - aktivita Bezpečnost dopravy

Zlín, ulice Středová, oprava komunikace a stezka pro cyklisty – aktivita Bezpečnost dopravy

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_046/0011366

Statutární město Zlín podalo projektovou žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu.
Projekt "Zlín, ulice Středová, oprava komunikace a stezka pro cyklisty – aktivita Bezpečnost dopravy" naplňuje strategii IPRÚ, Prioritní oblast 1 - Udržitelná doprava, Specifický cíl 1. 2 Zvýšení atraktivity cyklistické a pěší dopravy. Projekt je umístěn ve vymezeném území IPRÚ.

Stručná anotace projektu:
Předmětem projektu jsou úpravy vedoucí ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů v prostoru ulice Středová ohraničené křižovatkami Okružní a před křižovatkou Nivy IV.

Globálním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy a cyklodopravy v rámci statutárního města Zlína.
Konkrétním cílem projektu je soubor stavebních objektů, které řeší nově postavené nebo rekonstruované chodníky, nová smíšená stezka pro pěší a cyklisty v celkové délce 548 m, upravené zastávky MHD – bezbariérové nástupiště, vyvýšené křižovatky, nové bezpečné přechody nebo místa pro přecházení, úprava světelné signalizace, rekonstrukce povrchu komunikací.

Veškeré stavební práce budou realizovány s ohledem na umožnění bezbariérového užívání osobami s omezenou schopností pohybu a omezenou schopností orientace v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 Celkové předpokládáné výdaje projektu: 24 100 585,94 Kč 
 Podpora celkem (EU+státní rozpočet): 10 746 588,10 Kč

Fotogalerie:

IMG_20190628_094619 IMG_20190628_094153 IMG_20190628_094507 4 5 6