Zlín, ul. Vodní – zastávka autobusů MHD

Popis stavby

Stavba řeší realizaci nové zastávky pro městskou hromadnou dopravu ve správě Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice a.s. Spolu s nástupištěm a přilehlým chodníkem je řešen záliv pro zastavení autobusů mimo průběžný pruh komunikace. Délka řešeného chodníku je cca 22,00m, délka zastávkového zálivu s ohledem na využití zastávky pro jednu linku (autobus délky 12m) je 48,50m. Stavba zpevněných ploch si vyžádá přeložku kabelu NN v délce cca 52m a přípojku veřejného osvětlení v délce 26m. Stavba je umístěna na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města.
Význam stavby spočívá v doplnění chybějící zastávky na nové lince č.38 za dodržení podmínek plynulosti bezpečnosti silničního provozu - odstraněním zastávek autobusů z průběžných pruhů komunikace.

dokumenty ke stažení

.pdf situace 458,25 kB

Kontakt na odpovědnou osobu

Ing. Andrea Fusková
Tel.: 577 630 607
e-mail: andreafuskova@zlin.eu