Zlín, tř. T. Bati – smíšená stezka v úseku Váchova – Antonínova, I. etapa (východní úsek)

 

Charakteristika projektu:

Předmětem projektu je provedení stavebních úprav stávající komunikace pro pěší na stezku pro pěší a cyklisty ve stávající trase podél tř. T. Bati mezi ulicemi Antonínova a Topolová. S ohledem na postupnou realizaci celého úseku je stavba rozdělena na dvě etapy. Předmětem žádosti je I. etapa – východní úsek. Akce vychází z koncepce Zlín – řešení cyklistické dopravy. Stavba navazuje na právě dokončované úseky. Stavba bude splňovat požadavky na bezbariérové užívání osobami s omezenými schopnostmi pohybu a orientace.

Cíl projektu:

Obecným cílem projektu je zvýšení bezpečnosti a atraktivity cyklistické dopravy ve Zlínské aglomeraci. Specifickým cílem je zpřístupnění centrální části města cyklistům po bezpečné a efektivní infrastruktuře a jejich odklonění z frekventované silnice I/49.

Harmonogram realizace:

10/2015

Předpokládaná struktura financování:

Náklady projektu: 2 382 790,00 Kč
Uznatelné náklady projektu: 2 330 594,07 Kč
Dotace SFDI: 1 981 000,00 Kč

 

dokumenty ke stažení

Kontaktní osoba:

Ing. Petra Juřenová, projektová manažerka
Oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína
Tel: 577 630 246, email: petrajurenova@zlin.eu