Zlín - příčný práh ul. Sadová

Popis akce:

V rámci akce je navržen příčný práh a oprava navazující komunikace pěší (dále chodník) v ulici Sadová. Jde o místní obousměrnou komunikaci šířky 5,25m v samotném centru města, na kterou navazují víceúčelové bytové domy a občanská vybavenost. Ulice na západní straně navazuje na jednosměrnou místní komunikaci ulice Školní a na východní pak na silnici I/49 procházející ulicí Osvoboditelů. Navrhovaný příčný práh leží v pěší trase podél silnice I/49.

dokumenty ke stažení

Kontakt:

Martin Poláček
tel.: +420 577 630 602
email: martinpolacek@zlin.eu