Zlín, parkoviště v ulici Budovatelská

Popis akce:

     Stavba řeší výstavbu parkovacích míst u obytného domu č.p. 4811 v ulici Budovatelská. Příjezd k objektu je tvořen zpevněnou komunikací šířky 3,50 m s obrusnou vrstvou z litého asfaltu. Vzhledem k tomu, že se zde nenacházejí parkovací místa, auta obyvatel parkují podélně při levém okraji na zmíněné příjezdové komunikaci a přejíždějící další auta pojíždějí po zatravněné ploše. Komunikace je zaslepená, otáčení vozidel umožňují dva příjezdy k objektům s technickým vybavením.
     V rámci stavby je navrženo parkoviště s šikmým stáním pro 6 osobních aut a rozšíření části komunikace na šířku 5,20 m. Jedno stání bude mít parametry stání pro soby s omezenou schopností pohybu.
Obrusná vrstva parkovacích stání a rozšíření komunikace bude z betonové zámkové dlažby.
Povrch je navržen z betonové dlažby s možností zasakování. Výstavba ploch nebude mít dopad na stávající kanalizační systém v lokalitě.

dokumenty ke stažení

Kontakt:

Jaroslav Kubáč
tel.: +420 577 630 724
email: jaroslavkubac@zlin.eu