Zlin - Mladcová, Rekonstrukce ul. Stráně, II. etapa

Popis akce:

     Předmětem stavby je rozšíření stávající silniční komunikace v délce cca 0,675 km a vybu-dování přilehlého chodníku podél komunikace v ul. Stráně. Řešená úprava začíná v místě křižovatky ul. Stráně a ul. Jalovčí, končí v místní části Zbožensko v křižovatce ul. Stráně a ul. Pod Mladcovou. S touto šířkovou úpravou místní silniční komunikace souvisí i vybudo-vání nové dešťové kanalizace pro odvodnění vozovky.

dokumenty ke stažení

.pdf situace 1247,05 kB

Kontakt:

Pavel Moravec
tel.: +420 577 630 646
email: pavelmoravec@zlin.eu