Zlín - Mladcová, Chodník z ulice Vinohrádek ke hřbitovu

Popis akce:

     Návrhem stavby je vybudování nového chodníku podél silnice III/49016 z ul. Vinohrádek ke sportovnímu a volnočasovému areálu a dále k místnímu hřbitovu v m.č. Zlín – Mladcová. Chodník je navržen v šířce 2,0 m, součástí stavby je rozšíření stávající silnice III/49016 vč. vybudování jejího odvodnění. Zároveň bude jako vyvolaná investice realizována přeložka sdělovacích kabelů a dešťové kanalizace.

dokumenty ke stažení

.pdf _Situace 1911,97 kB

Kontakt:

Pavel Moravec
tel.: +420 577 630 646
email: pavelmoravec@zlin.eu