Zlín, Křižovatka ulic K Pasekám x Pasecká x Stráže a Pasecká x Klabalská

Popis akce:

     Projekt řeší úpravu dvou stávajících křižovatek, včetně úpravy jejich paprsků a tím pádem i situování nových mostních objektů, které se nachází těsně před napojením do křižovatky. Úprava tvaru křižovatek by měla jednak vyřešit jejich přehlednost, bezpečné vazby mezi zastávkami MHD a umožnit bezproblémový pohyb vozidel v prostoru křižovatek.
     Stavba tedy řeší kromě dvou nových mostních objektů i zastávky MHD a vybudování nových komunikací pro pěší a cyklisty.

dokumenty ke stažení

Kontakt:

Jaroslav Kubáč
tel.: +420 577 630 724
email: jaroslavkubac@zlin.eu