Zlín - Křižovatka Antonínova - tř. T. Bati (I/49) - areál Svitu

Cíle projektu

Globální cíl projektu: zvýšení atraktivity areálu SVIT
Hlavní cíl projektu: zlepšení dopravního napojení areálu SVIT
Specifický cíl: vybudování průsečné křižovatky v blízkosti zlínské polikliniky se silnicí č. I/49, řízené světelným signalizacím zařízením, která zajistí ze severu napojení ul. J.A.Bati a z jihu ul. Antonínovy

Cílové skupiny

  • podnikatelé a podnikatelské subjekty s provozovnami / sídly v areálu SVIT
  • zaměstnanci pracující v areálu SVIT
  • návštěvníci areálu SVIT

Popis projektu

Projekt představuje vybudování nové průsečné křižovatky se silnicí č. I/49 (tř. T. Bati) v blízkosti zlínské polikliniky, řízené světelnou signalizací. Ze severu bude napojen areál SVITu na ulici J. A. Bati, z jižní strany budou na křižovatku napojeny parkovací plochy u přilehlých kancelářských objektů na ulici Antonínova. Tř. T. Bati bude rozšířena o dva samostatné jízdní pruhy pro levé a pravé odbočení. Pro zajištění bezpečnosti chodců budou vybudovány dělící ostrůvky. Součástí stavby jsou také dva nové zastávkové pruhy pro vozidla MHD s bezbariérově řešenými nástupními hranami pro usnadnění nástupu do vozidel. V souvislosti se stavbou je nutné provést řadu přeložek technických sítí, posun chodníků a úpravy přilehlých ploch.

Investorsky je projekt rozdělen na dvě části.

1. část představují práce, které bezprostředně souvisí se silnicí I/49 (tř. T. Bati) – jedná se o rozšíření silnice, vybudování dělících ostrůvků, světelného signalizačního zařízení, pruhu pro zastavení vozidel MHD, apod. Investorem této části je Ředitelství silnic a dálnic ČR.
2. část představuje samotné napojení místních komunikací, výstavbu 2 bezbariérových zastávek MHD, přeložky technických sítí a chodníků a další vyvolané investice. Investorem této části stavby je statutární město Zlín.

Financování projektu

Celkové náklady části stavby realizované v režii města Zlína činí 40,5 mil. Kč
Dotace Zlínského kraje: 20 mil. Kč
Vlastní podíl města: 20,5 mil. Kč

Časový harmonogram realizace projektu

Zahájení prací: 9/2010
Předpokládané zprovoznění křižovatky: 8-9/2011

Partneři projektu, zapojené subjekty

Do přípravy a realizace projektu je zapojeno Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) a Zlínský kraj. ŘSD je realizátorem části stavby, která bezprostředně souvisí se silnicí č. I/49. Zlínský kraj se účastnil přípravy projektu a na jeho realizaci poskytnul městu Zlínu účelovou investiční dotaci. 

dokumenty ke stažení

Tento projekt byl podpořen účelovou investiční dotací z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 20 mil. Kč