Zlín, Jižní Svahy - ulice Středová, pěší propojení

Popis akce:

     Sledovaná trasa vede západním směrem po stávající panelové stezce šířky 3,0 m vedoucí k novému Domu služeb. Zde je v místě nezpevněného prudkého svahu navržen chodník šířky 1,5 m a terénní schodiště se zábradlím.
     Schodiště je navrženo jako zalomený železobetonový nosník ve tvaru U – profilu, opřený do příčných železobetonových průvlaků, podporovaných dvojicí mikropilot.
     Součástí návrhu konstrukce terénního schodiště je i úprava stávající opěrné zdi, a dále pak návrh konstrukční zídky ve spodní části terénního schodiště. Zídka se tvarově shoduje s podélným řezem terénního schodiště.

dokumenty ke stažení

Kontakt:

Jaroslav Kubáč
tel.: +420 577 630 724
email.: jaroslavkubac@zlin.eu