Zlín, Jižní Svahy -ulice Křiby, chodník k ZŠ

Popis akce:

Pro zajištění bezbariérového přístupu je v návaznosti na stávající systém chodníků navržen nový propojovací chodník spojující stávající stezku u schodiště s chodníkem u přechodu Kříby. Jeho trasa je tvořena směrovým polygonem s jedním směrovým obloukem (obchází stávající vzrostlý smrk) s vnitřním poloměrem R = 3,0 m a šířkou 2,0 m. Podélný sklon bude kopírovat stávající terén a sklon přilehlé vozovky ulice Kříby, což je 3,0 a 10,5 %. Příčný sklon je navržen 2 %.

Přechod Kříby
Chodníky přilehlé k tomuto přechodu budou předlážděny a doplněny o základní bezbariérové prvky – především varovné a signální pásy. Šířka přechodu bude 3,0 m.
Nasvětlení přechodu je navrženo v SO 01.1.

Přechod Česká
Chodníky přilehlé k tomuto přechodu budou předlážděny a doplněny o základní bezbariérové prvky – především varovné a signální pásy. Šířka přechodu bude 3,0 m.
Nasvětlení přechodu je navrženo v SO 01.1.

Zásobovací komunikace
Stávající účelová komunikace, umožňující zásobovaní školy, bude zachována. V místě napojení na stávající místní komunikaci bude osazen nový silniční obrubník s nášlapem 2,0 m. Křížení této vozovky s novým chodníkem bude ve stejné výškové úrovni. Z hlediska materiálu bude upřednostněn chodník a bude se jednat o přejezdovou úpravu. Křížení bude doplněno o varovné pásy.

dokumenty ke stažení

Kontakt:

Jaroslav Kubáč
tel.: +420 577 630 724
email: jaroslavkubac@zlin.eu