Zlín

Územní plán Zlína - informace

Úplné znění Územního plánu Zlína (k 3. 1. 2020)

Změna č. 3B a 3D Územního plánu Zlína

Změna č. 3A a 3C Územního plánu Zlína

Změna č. 2 Územního plánu Zlína

Změna č. 1B Územního plánu Zlína

Změna č. 1A Územního plánu Zlína

Zpráva o uplatňování Územního plánu Zlína 2016 - 2020

Zpráva o uplatňování Územního plánu Zlína 2011 - 2015

Územní plán Zlína (původní znění)

.pdf Opatření obecné povahy č. 1/2011 1177,17 kB
.pdf Výkres základního členění území - západní část (s legendou) 8254,2 kB
.pdf Výkres základního členění území - východní část 8730,15 kB
.pdf Hlavní výkres - západní část (s legendou) 12238,78 kB
.pdf Hlavní výkres - východní část 13329,47 kB
.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - severní část (s legendou) 5770,02 kB
.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - střední část 7351,83 kB
.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - jižní část 3848,26 kB
.pdf Výkres širších vztahů 4386,84 kB
.pdf Koordinační výkres - severní část (s legendou) 11129,96 kB
.pdf Koordinační výkres - střední část 27369,32 kB
.pdf Koordinační výkres - jižní část 9366,12 kB
.pdf Výkres dopravní infrastruktury - západní část (s legendou) 10822,48 kB
.pdf Výkres dopravní infrastruktury - východní část 11577,84 kB
.pdf Výkres zásobování vodou - západní část (s legendou) 8412,09 kB
.pdf Výkres zásobování vodou - východní část 9184,48 kB
.pdf Výkres odkanalizování - západní část (s legendou) 9785,04 kB
.pdf Výkres odkanalizování - východní část 10261,91 kB
.pdf Výkres zásobování el. energií - západní část (s legendou) 8880,61 kB
.pdf Výkres zásobování el. energií - východní část 9310,22 kB
.pdf Výkres zásobování plynem - západní část (s legendou) 8260,65 kB
.pdf Výkres zásobování plynem - východní část 8944,27 kB
.pdf Výkres zásobování teplem, spoje - západní část (s legendou) 12642,75 kB
.pdf Výkres zásobování teplem, spoje - východní část 9119,65 kB
.pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - západní část (s legendou) 12697,17 kB
.pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - východní část 13870,58 kB
.pdf Schéma ochrany a rozvoje hodnot území - západní část (s legendou) 8760,95 kB
.pdf Schéma ochrany a rozvoje hodnot území - východní část 8691,19 kB
.pdf Textová část návrhu 1046,69 kB
.pdf Textová část odůvodnění 1358,6 kB
.pdf záznam o účinnosti 70,48 kB