Zlepšení tepelně technických vlastností budovy Střediska volného času - Ostrov radosti, Kotěrova 4395


Dotační titul

Operační program Životní prostředí, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie

Popis projektu

Projekt je zaměřen na zlepšení tepelně technických vlastností budovy střediska volného času „Ostrov radosti" ve Zlíně. Při realizaci projektu budou zatepleny obvodové pláště, střešní konstrukce a vyměněny otvorové výplně, čímž dojde ke snížení spotřeby energie.

Termín realizace projektu

Rok 2015

Předpokládaná struktura financování:

Celkové výdaje na projekt 6 704 543 Kč
Dotace ze SFŽP a OPŽP 2 315 721 Kč

 

Fotogalerie

SVČ_květen 2015 004 SVČ_květen 2015 005 SVČ_květen 2015 012 SVČ_květen 2015 013 SVČ_listopad 2015 SVČ_listopad 2015 SVČ_duben 2016 SVČ_duben 2016

Portály

Evropské unie: http://europa.eu/

Operační program Životní prostředí: www.opzp.cz

Ministerstvo životního prostředí ČR: www.mzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR: www.sfzp.cz