Zlepšení tepelně technických vlastností budov Základní školy Zlín, Komenského II - Havlíčkovo nábřeží 2567

Projekt se uskutečnil ve druhé polovině roku 2013, byl zaměřen na realizaci úspor energie v objektu budov základní školy Komenského II ve Zlíně. V rámci projektu bylo provedeno zateplení obvodových stěn a výměně výplní hlavní budovy a zateplení střechy hlavní budovy.

Projekt byl financován Evropskou unií – Fondem  Soudržnosti, Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3-Udržitelné využívání zdrojů energie, podoblasti podpory 3.2.1. Realizace úspor energie a rozpočtem statutárního města Zlína.

Rozpočet projektu

Celkové náklady projektu 9 130 348 Kč
Dotace EU z Fondu soudržnosti 4 631 709,50 kč
Dotace SFŽP ČR/státní rozpočet 272 453,50 Kč

 

Portály