Zikmundova vila, původní stavba 1933-35, přestavba 1953

Autor: původní stavba František Lydie Gahura, přestavba akad. arch. Zdeněk Plesník

Vila cestovatele ing. M. Zikmunda je přestavbou původního objektu v čistě funkcionalistickém stylu, dům měl pro baťovskou architekturu netypické prvky, totiž pásové okna a bílou omítku. Prostorová koncepce vily spočívala v doplnění jednoduché uzavřené krychle domu otevřeným arkýřem na úhlopříčce půdorysu. Plesník tuto koncepci rozvinul tím že vytvořil rovnocenné krychle dvě. Rozšířil arkýř a zalícoval jej se západním průčelím a vysadil jídelnu z tohoto průčelí formou prosklené niky. Cihelné zdivo je omítané, okna jsou zdvojená dřevěná s dřevěnými žaluziemi.

Objekt je od roku 2000 zapsán na Seznam nemovitých kulturních památek.

8b170ac4-b-2-zikm22.jpg 5e460ac4-b-1-zikm12.jpg 4c170ac4-b-3-zikm32.jpg