Zdravé město

Úvodní informace

Cílem Projektu Zdravé město Zlín je podpora zdraví, udržitelného rozvoje a zlepšování podmínek pro kvalitní život obyvatel. Při realizaci tohoto cíle se vychází z mezinárodně platných dokumentů - Zdraví 21, Místní agenda 21 a NEHAP.

V letech 1996 - 2007 bylo město Zlín členem Národní sítě Zdravých měst (NSZM). Důvodem pro ukončení členství bylo zejména rozhodnutí pokračovat ve strategickém plánování a řízení v postupu odlišném od doporučení, která jsou pevně zakotvena v Metodice NSZM. Tímto by nebylo možné naplňovat kritéria stanovená pro postup členských měst.

V současné době pokračuje činnost Komise Zdravého města, která je poradním orgánem Rady města Zlína a při řízení jsou nadále prosazovány principy Místní agendy 21 (naplňování akčního plánu pořízeného metodou komunitního plánování, realizace celostátních kampaní jako jsou Den Země nebo Evropský týden mobility, spolupráce s nestátními i soukromými subjekty na zlepšování kvality života ve městě apod.).

Kontaktní osoby:

Magda Pospíšilová, Odbor životního prostředí a zemědělství
 tel.: 577 630 951,
e-mail: magdapospisilova@zlin.eu

Adresa:

Magistrát města Zlína
Zarámí 4421
761 40 Zlín

dokumenty ke stažení

Další projekty Zdravého města: