Zateplení střechy a fasády objektu MŠ Česká 4790, Zlín

Stav: zrealizováno

Náklady na realizaci (bez DPH): 2,5 mil. Kč

méně
Místo: Česká 4790, 760 05 Zlín

Realizace: od 07/2018 do 10/2018

 
GPS: 49.2409456N, 17.6660881E Autor: PROST Zlín - projekční kancelář  
  Zhotovitel: Stavební izolace Zlín, s.r.o.  

Popis:

Jednalo se o vnější zateplení obvodového pláště objektu MŠ, zatepleny byly svislé obvodové konstrukce a střecha, byl upraven nový okapový chodník, provedeny úpravy zábradlí předložených schodišť a zásobovací rampy, byla provedena úprava zastřešení zásobovací rampy a nátěry těchto konstrukcí, dále byl proveden nový hromosvod včetně zásahů do zpevněných a nezpevněných ploch v blízkém okolí objektu – okapové chodníky.

Více informací o akci naleznete na: www.tenderarena.cz

Zateplení střechy a fasády objektu MŠ Česká 4790, Zlín