Zateplení, oprava lodžií, vstupu a schránek BD, ul. Družstevní 4509, Zlín

Výsledkem projektu "Zateplení, oprava lodžií, vstupu a schránek k BD, ul. Družstevní 4509, Zlín", CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0006046, je konečné snížení spotřeby energie bytového domu na 1 651,49 GJ / rok.
Odhadované snížení emisí skleníkových plynů je 16,58 tuny ekvivalentu CO2/rok.
Počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie je 99.

Celkové náklady projektu:

Celkový rozpočet projektu 12 083 724,25 Kč
Dotace 3 806 373,13 Kč
Vlastní zdroje SMZ 8 277 351,12 Kč

Celkové skutečné náklady projektu:

Celkový rozpočet projektu 11 246 433,07 Kč
Dotace 7 703 806,66 Kč
Vlastní zdroje SMZ 3 542 626,41 Kč

 

Fotogalerie:

Před realizací Před realizací Po realizaci Po realizaci