Zateplení obvodového pláště BD, Obeciny 3903, Zlín

Výsledkem projektu "Zateplení obvodového pláště BD, Obeciny 3903, Zlín", CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005840, je konečné snížení spotřeby energie bytového domu na 232,081 GJ / rok.
Odhadované snížení emisí skleníkových plynů je 25,20 tuny ekvivalentu CO2/rok.
Počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie je 13.

Celkové náklady projektu:

Celkový rozpočet projektu 3 346 620,89 Kč
Dotace 1 405 580,77 Kč
Vlastní zdroje SMZ 1 941 040,12 Kč

 Celkové skutečné náklady projektu:

Celkový rozpočet projektu 2 720 803,90 Kč
Dotace 1 578 066,27 Kč
Vlastní zdroje SMZ 1 142 737,63 Kč

 

Fotogalerie:

Před realizací Před realizací Po realizaci Po realizaci