Zastupitelstvo města Zlína

Zastupitelstvo

se v souladu se zákonem skládá až z 45 členů. V současné době je členů Zastupitelstva 41. Jsou občany města Zlína voleni v komunálních volbách jako zástupci volebních stran na základě systému poměrného zastoupení.