Zápisy z jednání Řídícího výboru

Zápis z jednání Řídícího výboru ITI Zlínské aglomerace ze dne 15. 2. 2021

Zápis z jednání Řídícího výboru ITI Zlínské aglomerace ze dne 5. 1. 2021

Zápis z jednání Řídícího výboru ITI Zlínské aglomerace ze dne 5. 11. 2020

Zápis z jednání Řídícího výboru ITI Zlínské aglomerace ze dne 7. 10. 2020