Záložna

Autor: Dominik Fey, 1897 - č.p. 173, Josef Drahoš - č.p.174

Objekt Záložny byl významným architektonickým prvkem prostoru historického zlínského náměstí. Uliční část objektu pochází z konce 19. století, dvorní část pak ze začátku 20. století. Během doby objekt postupně měnil svoje využití a na konci století byl značně fyzicky i morálně zdevastován. Autorem mladší části Záložny (č.p. 173) byl Dominik Fey. Na atice Záložny rozehrál motivy české renesance v trojici štítů a velkoryse člení okenní otvory. Ve zlínském prostředí šlo o dílo důležité svou vazbou na předfunkcionalistickou podobu centra města. V dnešní době na místě Záložny stojí nákupní centrum Zlaté jablko, z původního objektu zůstala jen zachována čelní fasáda.

ea6f65b4-b-1-e234c4b4-s-1-zalozna-a.jpg e289ebc4-b-5-zl-jablko-03.jpg cad1e9b4-b-6-det-2.jpg 6630e9b4-b-4-his-2.jpg 557f65b4-b-2-4204c4b4-b-1-zalozna-2b.jpg