Zálešná, Kúty

Na základě vydání preventivního opatření Krizového štábu města Zlína je od 1. 3. 2021 kancelář místní části uzavřena. Pracovníka kanceláře místní části je možno kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

Informace o místní části

Orientační mapa Zálešná, Kúty

Místní část Zálešná, Kúty leží v údolí řeky Dřevnice a Fryštáckého potoka (zvaného Januštice) ve východní části města Zlína na ploše 57,7 ha. K místní části náleží také Padělky, ulice 2. května, Fügnerovo a Havlíčkovo nábřeží. Žije zde 4 816 obyvatel.

S rozvojem průmyslového závodu Baťa ve třicátých letech minulého století došlo k velké proměně dosavadního půdorysu města. Pro čtvrti Zálešná a Podvesná byl vypracován arch. Františkem L. Gahurou regulační plán a celkem zde bylo v letech 1935 - 1938 vystavěno 334 dvojdomků či jednodomků.

V letech 1946 -1949 byly postaveny třietážové činžovní domy na Zálešné. Od r. 1957 začala postupná výstavba panelových domů na Padělkách a Kútech. Za 8 let bylo zbouráno 65 dvojdomků. Zachováno bylo pouze několik půldomků na Padělkách IX. V lokalitě Kúty byly půldomky nahrazeny šesti nebo devítipodlažními panelovými domy. Dominantu prostoru u Januštice tvoří tři výškové panelové domy a experimentální dům Drofa z roku 1963. 

1. Památky

 • experimentální obytný dům Drofa
 • Gerbecova vila 

2. Kultura, vzdělávání

 • Základní škola Komenského I, Havlíčkovo nábřeží 3114
 • Základní škola Komenského II, Havličkovo nábřeží 2567
 • Mateřská škola Kúty
 • Mateřská škola Sokolská

Sportovní využití a volný čas

 • školní hřiště a tělocvična u škol Komenského I a II
 • dětská hřiště
 • cyklostezka podél Havlíčkova a Fügnerova nábřeží 
 • cyklostezka podél Fryštáckého potoka (tzv. Januštice)
 • Sportovní klub Policie ČR, Judo Zlín

Spolky a organizace

 • Charita (v obytném domě Drofa)
 • Handicap

Služby

 • ordinace odborných lékařů v lékařském domě na ulici 2.května
 • lékárna v lékařském domě na ulici 2.května
 • supermarkety

3. Řeky, potoky

územím protéká:

 • řeka Dřevnice  (ve správě Povodí Moravy, s. p., pracoviště Zlín)
 • Fryštácký potok (ve správě Povodí Moravy, s. p., pracoviště ZLÍN)

4. Doprava

 • II/490 na ulici Sokolská
 • místní komunikace
 • linky městské hromadné dopravy č. 2, 4, 8, 9 www.dszo.cz

5. Vodovod, kanalizace, plynofikace, elektrifikace

 • ANO
 • v lokalitě Zálešná probíhala výstavba vodovodu a kanalizace, plynofikace a elektrifikace postupně s výstavbou dvojdomků a jednodomků od roku 1935 do roku 1938

6. Radiokomunikace, telefonizace

 • ANO

7. Pojmenování ulic

 • Zálešná I - XII, 2. května, Havlíčkovo nábřeží, Fügnerovo nábřeží, Padělky I - IX, U Splavu, Kúty, Sokolská