Vzorový rodinný dům, mezinárodní soutěž, 1935

Mezinárodní soutěž na rodinný domek

Ve snaze porušit jednotvárnost typů domků vypsala firma Baťa mezinárodní soutěž na rodinný domek. Byla ustavena přípravná komise ve složení Bohuslav Fuchs, Pavel Janák, František L. Gahura a Edo Schön. Soutěži předcházela velká reklamní kampaň. K posouzení bylo předloženo celkem 289 návrhů architektů z devíti zemí. Některé byly na svou dobu velmi progresivní, pro vedení firmy až příliš. Porota zasedala 26. dubna 1935. První cenu udělila švédskému architektu Svedlundovi, druhou prof. A. Benšovi a F. Jechovi z pražské UMPRUM, třetí Vladimíru Karfíkovi a čtvrtou A. Vítkovi, oběma ze Zlína. První cena byla velmi vysoká - 20.000,- Kč, druhá 10.000,- Kč a třetí 5.000,- Kč. Mimo hlavní ceny bylo uděleno velké množství dalších cen, odměn a čestných uznání. Ještě téhož roku byly z podnětu generálního ředitele firmy Dominika Čipery vítězné návrhy zrealizovány ve vzorové kolonii U lomu. Staly se jakousi stálou expozicí bytové kultury ve Zlíně.

Vedle již jmenovaných předních architektů se práce poroty zúčastnil už tehdy velmi slavný Francouz švýcarského původu Le Corbusier. Pochopitelně mimo soutěž podal i svůj návrh rodinného domku. Na něm navrhoval všechny progresivní prvky svého pojetí architektury, jako byly např. uvolněné přízemí, rovná střecha, velká posuvná hliníková okna apod. Ke škodě zlínské i československé architektury nebyla tato vila nikdy realizována.

Nicméně Zlín na tohoto geniálního tvůrce a "enfant terrible" světové architektury zapůsobil. Jak by také ne, vždyť zde viděl některé své myšlenky, zatím formulované jen teoreticky, realizované v měřítku celého města! Ještě téhož roku vyšel v odborném tisku Corbusierův pochvalný článek o Zlíně.

e8231dc4-b-1-soutez2.jpg