Vzdělávání v eGon centru statutárního města Zlína

 "Moderní, přátelský a efektivní úřad" – to je základní motto, v současné době probíhajícího, dlouhodobého procesu implementace eGovernmentu, který přinese revoluční změny do fungování veřejné správy. Tento náročný proces je koordinován prostřednictvím tzv. eGON center zřízených v krajích a obcích s rozšířenou působností, tedy i ve statutárním městě Zlíně. EGON centra zajistí v místních podmínkách administraci a technologickou stránku implementace eGovernmentu a zabezpečí potřebné vzdělávání pracovníků.

Projekt: "Vzdělávání v eGON centru statutárního města Zlína" byl zahájen v červnu 2009. Cílem projektu je realizace vzdělávacích aktivit zaměřených na využívání jednotlivých prvků eGovernmentu např. funkce Czech POINTu, Informačního systému datových schránek, zaručeného elektronického podpisu, elektronické spisové služby atd. V průběhu tří let bude v eGON centru statutárního města Zlína proškoleno minimálně 425 osob, úředníků Magistrátu města Zlína, zastupitelů města Zlína, úředníků a zastupitelů obcí základního typu ve správním obvodu statutárního města Zlína, zaměstnanců městem a obcemi založených nebo zřizovaných organizací. Účastníci kurzů budou moci využívat prezenční formu vzdělávání i e-learningové kurzy a dle vlastních potřeb formy studia kombinovat.

Rozpočet projektu činí celkem 2.170.171,- Kč. Město Zlín získalo na realizaci projektu dotaci z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory 4.1 "Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy – zajištění vzdělávání v eGovernmentu". Dotace pokryje 85% celkových nákladů.

dokumenty ke stažení

Fotografie z kurzů

f29838b4-b-4-p1100445.jpg e49838b4-b-5-p1100449.jpg e683e8b4-b-8-01032010010.jpg c99838b4-b-7-p1100450.jpg c983e8b4-b-9-01032010007.jpg 219838b4-b-3-p1100444.jpg 9d8838b4-b-1-27012010203.jpg 7f8838b4-b-2-27012010205.jpg