Výstavba parkovacích stání - Zlín, Jižní Svahy

Popis akce:

     Předmětem této projektové dokumentace je výstavba nových parkovacích stání ve Zlíně v městské části Jižní svahy. Městská část Jižní svahy se nachází v severní části Zlína. Jedná se o parkovací stání v ulici Nad Vývozem, Na Honech III, SNP a Valachův žleb. Počet parkovacích stání je v těchto ulicích nedostatečný.
Ulice Nad Vývozem se nachází ve východní části Jižních svahů. Současnou úpravu povrchu tvoří stávající asfaltobetonová komunikace, panelové domy, chodníky a zatravněné plochy. Nová parkovací stání jsou navržena na zatravněných plochách u panelového domu č.p. 4797. Součástí stavby je vybudování nového chodníku podél parkovacích stání a úprava části účelové komunikace k panelovému domu č.p. 4797.
Ulice Na Honech III se nachází ve východní části Jižních svahů. Současnou úpravu povrchu tvoří stávající asfaltobetonová komunikace, panelové domy, chodníky a zatravněné plochy. Nová parkovací stání jsou navržena na třech místech v této ulici. První část parkovacích stání je navržena před panelovým domem č.p. 4930 a č.p. 4931. Druhá část je navržena u panelového domu č.p. 4930, součástí je vybudování nového chodníku. Třetí část parkovacích stání je navržena před panelovým domem č.p. 4932, také zde bude vybudován nový chodník.
Ulice SNP se nachází v západní části Jižních svahů. Současnou úpravu povrchu tvoří stávající asfaltobetonová komunikace, panelové domy, krizové centrum, mateřská škola, potraviny, chodníky a zatravněné plochy. Nová parkovací stání jsou navržena na dvou místech v této ulici. První část je navržena před domem č.p. 4746 a navazuje na stávající kolmá parkovací stání, zde bude vybudováno i kontejnerové stání. Druhá část parkovacích stání je navržena podél stávající komunikace před budovou krizového centra, součástí je vybudování nového chodníku. Z důvodu přeložky dvou stožárů veřejného osvětlení, bude vybudováno nové zemní vedení VO.
Ulice Valachův žleb se nachází v severní části Jižních svahů. Současnou úpravu povrchu tvoří stávající asfaltobetonová komunikace, kolmá parkovací stání, panelové domy, chodníky a zatravněné plochy. Nová parkovací stání jsou navržena na zatravněných plochách u vjezdu do ulice.

dokumenty ke stažení

Kontakt:

Jaroslav Kubáč
tel.: +420 577 630 724
email: jaroslavkubac@zlin.eu