vyhlášky a nařízení z roku 2019

dokumenty ke stažení

.doc Obecně závazná vyhláška č. 10/2019 o místním poplatku ze psů 130 kB
.doc Obecně závazná vyhláška č. 9/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 135,5 kB
.doc Obecně závazná vyhláška č. 8/2019 o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích 2652 kB
.doc Nařízení statutárního města Zlína č. 7/2019, kterým se mění nařízení č. 5/2017, kterým se vydává tržní řád 154 kB
.doc Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o používání pyrotechnických výrobků 13049 kB
.doc Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Zlína č. 12 39 kB
.pdf Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 - cenová mapa - grafická část 3293,17 kB
.pdf Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 - cenová mapa - textová část 707,99 kB
.doc Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2016, kterou se stanovují případy vymezení kratší nebo žádné doby nočního klidu 86 kB
.doc Nařízení statutárního města Zlína č. 3/2019, kterým se mění nařízení č. 5/2017, kterým se vydává tržní řád 428 kB
.doc Nařízení statutárního města Zlína č. 2/2019, kterým se mění nařízení č. 5/2017, kterým se vydává tržní řád 353 kB
.doc Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o školských obvodech základních a mateřských škol 96 kB