vyhlášky a nařízení z roku 2001

Nařízení o zřízení a vymezení přírodních památek

Nařízení obce - O zřízení a vymezení přírodního parku Želechovické paseky

Nařízení obce - O zřízení a vymezení přírodní rezervace Bukové hory