Vize rozvoje města (r. 2004)

Strategická vize města schválená zastupitelstvem dne 1. 4. 2004

Zastupitelstvo města Zlína na svém zasedání dne 1. dubna 2004 schválilo generální vizi budoucího rozvoje města ve znění: Zlín je plnohodnotné evropské město.

Obsah vize charakterizují tyto obecné cíle

  • Statutární město Zlín se bude rozvíjet jako plnohodnotné administrativní a správní centrum Zlínského kraje, bude spolehlivým partnerem.
  • Statutární město Zlín směřuje ke spokojenému životu obyvatel města i regionu, se zaměřením na vzdělání, kulturu a zdravý životní styl.
  • Statutární město Zlín a celý region dosáhnou ekonomickou výkonnost a růst zaměstnanosti, zvláště kvalifikované pracovní síly.
  • Zejména partnerství se vzdělávacími a odbornými institucemi a pracovišti podpoří stabilizaci a rozvoj malého a středního podnikání v oborech s vysokou přidanou hodnotou.
  • Potenciál města a regionu bude využit pro rozvoj cestovního ruchu.
  • Statutární město Zlín se bude podílet na projektech, zaměřených na zajištění dopravní dostupnosti města a regionu.
  • Statutární město Zlín si zachová jedinečný charakter města v zeleni, bude chránit a rozvíjet kvalitu životního prostředí ve městě i celém regionu.