Věžové obytné domy, 1947

Autor: Miroslav Drofa

V roce 1947 se začalo stavět 5 osmietážových věžových domů, každý o 29 dvoupokojových bytech s obytnou plochou 45 m2. Jsou dílem architekta Miroslava Drofy, který nalezl inspiraci v obdobných stavbách ve Skandinávii. Dispozice používá vnitřního, přímo neosvětleného schodiště. Také jednotlivé byty mají příslušenství uvnitř dispozice, které je s vestavěnou kuchyňskou linkou uměle odvětráváno. Poprvé zde bylo použito nosné cihelné konstrukce na výšku osmi podlaží. Stropy jsou monolitické železobetonové. Fasáda je obohacena betonovými prefabrikovanými balkóny. Skupina je příkladem konstruktivistického pojetí víceetážových obytných budov a tvoří součást údolního panorámatu a hlavní městské třídy.

Objekty jsou od roku 2001-2002 zapsány na Seznam nemovitých kulturních památek.

eba4b9c4-b-3-0fb7cbb4-b-3-3-2.jpg d843aec4-b-5-p1090687.jpg bca4b9c4-b-4-f4e7cbb4-b-4-4-2.jpg 9943aec4-b-6-p1090694.jpg 5aa4b9c4-b-1-98a7cbb4-b-1-1-2.jpg 0ba4b9c4-b-2-a2b7cbb4-b-2-2-2.jpg