Veřejné zakázky

Profil zadavatele

Adresa hlavního profilu (zakázky zahájené od 18.10.2018)

https://nen.nipez.cz/profil/MMZ

Adresa archivního profilu (zakázky zahájené do 17.10.2018)

https://www.tenderarena.cz/profily/Zlin

Přístup k veřejným zakázkám a jejich dokumentům uveřejněným na profil statutárního města Zlína - postup (NEN)

 • klikněte na odkaz https://nen.nipez.cz/profil/MMZ  - zobrazí se seznam aktuálních veřejných zakázek vyhlášených SMZ(tj. veřejných zakázek, kde běží lhůta pro podání nabídek, případně probíhá posouzení a hodnocení nabídek)
  • klikněte na název veřejné zakázky - zobrazí se základní informace k veřejné zakázce (např. identifikační údaje zadavatele, druh zakázky, druh řízení, stav zakázky)
  • klikněte na odkaz "dokumenty" - zobrazí se dokumenty k veřejné zakázce (např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace včetně příloh)
  • pro stahování dokumentů není nutné se zaregistrovat, registrace je dobrovolná
   • dobrovolná registrace - klikněte na odkaz "registrovat dodavatele" v horní červené liště nad seznamem zakázek (registrovaný dodavatel bude automaticky informován o nových dokumentech nebo přílohách veřejné zakázky včetně dodatečných informací)
 • klikněte na odkaz "archiv zakázek" v horní červené liště nad seznamem zakázek - zobrazí se seznam neaktuálních veřejný zakázek, tj. veřejných zakázek, u kterých uběhla lhůta pro podání nabídek; bylo provedeno posouzení a hodnocení nabídek; případně byla uzavřena smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky. V "archivu zakázek" se nacházejí smlouvy uzavřené SMZ, jejichž cena přesáhla 500 000,- Kč
 • pro stahování dokumentů z archivu není nutné se registrovat

dokumenty ke stažení

Informační systém o veřejných zakázkách

Do vyhledávacího formuláře vložte:

 • do pole "Název zadavatele" Statutární město Zlín
 • nebo do pole "IČ zadavatele" 00283924