Veřejné setkání - r. 2016

Veřejné setkání Rady města Zlína s občany Malenovic - sídliště (příp. staré části) v r. 2016