Veřejné připomínkování

Přípomínky ke konceptu Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014 - 2020 bylo možné zasílat manažerovi IPRÚ a to v termínu do 30. 9. 2014:

Ing. et Ing. Martin Habuda, projektový manažer, manažer IPRÚ
Oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína, nám. Míru 12, 761 40 Zlín
Tel: 577 630 166, email: martinhabuda@zlin.eu

dokumenty ke stažení