Územní studie Zlín

Územní studie Zlín - Růmy, lokalita BI 489

Územní studie Zlín - Růmy, SO.1 - 484, 485, 488, P" 437

Územní studie Zlín - VEDENÍ KAPACITNÍ SILNICE TZV. PRAVOBŘEŽNÍ KOMUNIKACE

Územní studie Zlín - ZOO Lešná - územní rezerva DS 306 (podklad pro změnu ÚP)

Územní studie Zlín - Jaroslavice, lokalita BI 375 - I. etapa

Územní studie Zlín - Jaroslavice, lokalita BI 376

Územní studie Zlín - Jaroslavické paseky

Územní studie Jaroslavice - doplnění zastavěného území o možné stavby v zahradách

Územní studie Zlín - Klečůvka, lokalita Lazy

Územní studie Zlín - Kudlov, lokalita Zážlebí (Villa park Zlín)

Územní studie Zlín - Louky nad Dřevnicí, ul. Záluští - 1. etapa

Územní studie Zlín - Louky, lokalita SO 950

Územní studie Zlín - Lužkovice, lokalita Nadevsí

Územní studie Zlín - Lužkovice, lokalita Padělky - I. etapa

Územní studie Zlín - Malenovice, lokalita BI 50

Územní studie Zlín - Ostrá Horka

Územní studie Zlín - Paseky, obytný soubor 55 RD

Územní studie Zlín - Příluky

Územní studie Zlín - Příluky, lokalita Boněcko

Územní studie Zlín - Příluky, lokalita Boněcký rybník

Územní studie Zlín - Příluky, lokalita Ronzovy Paseky - Záhoří

Územní studie Zlín - Prštné, lokalita POD ROZVODNOU

Územní studie Zlín - Prštné, lokalita B 118

Územní studie Zlín - Štípa, lokalita SO.2 298 (platná ve variantě I.)

Územní studie Zlín - Vršava

Územní studie Zlín - Vršava, lokalita BI 227

Do územních studií je možno nahlížet:

- na Magistrátu města Zlína, Oddělení prostorového plánování, středisku územního plánování,

- na Magistrátu města Zlína, Odboru stavebních a dopravních řízení - stavebním úřadu,

- na Krajském úřadu Zlínského kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu (u studií pořízených po 1. 1. 2018).