Územní studie Želechovice nad Dřevnicí

Územní studie Želechovice nad Dřevnicí, lokalita Želechovické paseky

Do územních studií je možno nahlížet:

- na obci Želechovice nad Dřevnicí,

- na Magistrátu města Zlína, Oddělení prostorového plánování, středisku územního plánování,

- na Magistrátu města Zlína, Odboru stavebních a dopravních řízení - stavebním úřadu,

- na Krajském úřadu Zlínského kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu (u studií pořízených po 1. 1. 2018).