Územní studie Lukov

Územní studie Lukov, lokalita Hradská

Územní studie Lukov, lokalita Nade Mlýnem SO.3 29 a 30

Územní studie Lukov, lokalita Padělky

Do územních studií je možno nahlížet:

- na obci Lukov,

- na Magistrátu města Zlína, Oddělení prostorového plánování, středisku územního plánování,

- na Stavebním úřadu Fryšták,

- na Krajském úřadu Zlínského kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu (u studií pořízených po 1. 1. 2018).