Územně plánovací dokumentace

Přehled obcí v ORP Zlín

Město Fryšták v souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizuje v rámci svého územního obvodu samo.

Územní plán je k nahlédnutí u pořizovatele, tj. na Magistrátu města Zlína, středisku územního plánování. Dokumenty zveřejněné na webových stránkách mají pouze informativní charakter.

Územně plánovací dokumentace obcí v obvodu ORP Zlín