Útulek pro zvířata v nouzi Vršava

Aktuální informace

Správná adresa Útulku Zlín, z.s., který je na Vršavě naproti benzinové stanice, je Mezilesí 628, 763 14 Zlín; fakturační adresa: Novosady 1329, 769 01 Holešov.

Informace o podmínkách umísťování zvířat do Útulku pro zvířata v nouzi Zlín-Vršava       

Útulek pro zvířata v nouzi Zlín-Vršava je ve vlastnictví statutárního města Zlína a byl otevřen v roce 2004. Zařízení slouží pro oblast Zlína a příměstských částí a jeho kapacita je omezená (80 psů a 40 koček). Dočasné útočiště zde naleznou i handicapovaní živočichové. V areálu útulku je také zřízen hotel pro psy.

Útulek pro zvířata v nouzi Zlín-Vršava slouží především jako zařízení pro zaběhnuté, toulavé, opuštěné a pro týrání odebrané psy a kočky. Pro úplnost uvádíme, že podle ust. § 6 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, nikdo nesmí zvíře opustit s úmyslem se ho zbavit nebo je vyhnat.

V souladu s platnými právními předpisy má statutární město Zlín v součinnosti s Městskou policií Zlín a Policií České republiky povinnost provádět odchyt toulavých psů a koček, je-li jejich odchyt nutný v zájmu ochrany zdraví lidí a zvířat, popřípadě v jiném veřejném zájmu. Odchyt provádí osoby odborně způsobilé k výkonu této odborné veterinární činnosti.

Občany upozorňujeme, aby nenosili poraněná zvířata na radnici, neboť není zařízena ani na jejich dočasné umístění. Pro informaci - v útulku také není nepřetržitá veterinární služba. Více informací se dozvíte na www.utulekzlin.cz nebo vaše dotazy zodpoví pracovníci útulku na adrese e-mail: utulekzlin@volny.cz.

Umístění psů z jiných obcí probíhá na základě řádně uzavřené smlouvy za úplatu a je možné realizovat po domluvě s pracovníky Odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína a zástupcem provozovatele Útulku Zlín, z.s.

 

 

 

Kontaktní osoby:

Odbor ŽPaZ MMZ
Mgr Lucie Kováčová, tel.: 577 630 924; e-mail: luciekovacova@zlin.eu
Ing. Jolana Michenková, tel.: 577 630 925; e-mail: jolanamichenkova@zlin.eu

Útulek Zlín, z.s.
Mgr. Eva Poiselová, Ph.D., předseda spolku, tel.: 577 244 444, mobil: 777 901 978; e-mail: utulekzlin@volny.cz.