Úřední deska

Na úřední desce Magistrátu města Zlína jsou vzhledem k její elektronické formě od data 1. 8. 2021 zveřejňovány pouze dokumenty v digitální podobě.

Dokumenty určené ke zveřejnění zasílejte prostřednictvím datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem.
Doručí-li žadatel o zveřejnění dokument v analogové podobě, bude mu vrácen s výzvou o zaslání stejnopisu dokumentu v digitální podobě. Dokument v analogové podobě nebude na úřední desce vyvěšen.

Elektronická úřední deska /EÚD/ je zřizována s ohledem na zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.
EÚD je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce Magistrátu města Zlína způsobem umožňující dálkový přístup.

Obsah EÚD má informativní charakter.
Dokumenty, které jsou zde zveřejněny se vyskytují i na úřední desce Magistrátu města Zlína.

Související odkazy