Úprava parkování v ul. Mokrá II, Zlín

Popis akce:

     Stávající místní komunikace – ulice Mokrá II má šířku 6,0 m. Na její východní okraj navazují kolmá parkovací stání. Na západní hranu pak vjezdy do garáží pod bytovými domy, zastávka MHD a dlážděné chodníky. Povrch zpevněných ploch je poškozený.

     Vozovka zůstane šířky 65,0 m se střechovitým sklonem 2 %. Podélný sklon zůstane zachován – cca 3,5 %. Poškozený živičný kryt se odstraní a nahradí novým.

     Zastávku bude tvořit zastávkový pruh na vozovce délky 12,0 m. Jeho šířka bude 3,0 m. Nástupní hrana bude tvořena bezbarierovým obrubníkem s nášlapem 20 cm. Na zastávkový pruh bude navazovat chodník šířky 2,0 m se sklonem na vozovku a další chodníkové úseky šířky 1,5 m.

     Část živičné konstrukce parkovacích stání se odstraní a nahradí dlážděným krytem. Stejnou konstrukci bude mít i příjezd do garáží bytových domů.

dokumenty ke stažení

Kontakt:

Pavel Moravec
tel.: +420 577 630 646
email: pavelmoravec@zlin.eu