Úprava části ulice Zlínská, Zlín - Kostelec

Popis akce:

     Akce řeší úpravy stávající místní komunikace a realizaci souběžného chodníku, včetně napojení přilehlých nemovitostí. Úpravou se rozumí sjednocení stávající šířky místní komunikace Zlínská na 5.5m a vyřešení jejího odvodnění.
     Stavba je umístěna v jihozápadní části Kostelce a navazuje na již provedenou revitalizaci zastávek v prostoru křižovatky ulic Zlinská Štipská. Po realizaci bude v řešeném prostoru oddělena pěší doprava o motorové.

dokumenty ke stažení

.pdf 10_04 451,03 kB

Kontakt:

Jaroslav Černý
tel.: +420 577 630 621
email: jaroslavcerny@zlin.eu