Univerzitní centrum ve Zlíně, 2008

Autor: Ing. arch. Eva Jiřičná

Objekt Univerzitního centra se sestává ze dvou samostatných částí, spojených zastřešeným atriem. V jižní části je umístěna Univerzitní knihovna, která bude svým uživatelům poskytovat služby na bázi nejnovějších informací a komunikačních technologií. 558 studijních pracovišť v knihovně je elektrifikováno pro připojení notebooků, 216 z těchto pracovišť je vybaveno počítači. Knihovna je dimenzována na 13 000 registrovaných uživatelů a bude přístupná odborné i laické veřejnosti. V severní části objektu získala univerzita důstojné prostory pro řadu pracovišť rektorátu. V budově se dále nachází přednáškový sál pro 160 osob s prostornou šatnou a bar. Objekt je bezbariérově přístupný.

Text převzat z prospektu Univerzitního centra

a8b567c4-b-1-1a.jpg 69c977c4-b-3-5a.jpg 38d567c4-b-2-2a.jpg 9c5977c4-b-2-4a.jpg