Uložení kroniky

V ústřední spisovně na Magistrátu města Zlína jsou uloženy svazky Kroniky statutárního města Zlína z let 2001-2008 a kronika Města Zlína (Pamětní kniha) z let 1990-2005. Starší svazky jsou uloženy ve Státním okresním archívu Zlín na Klečůvce - Klečůvka – zámek

Kontakt

Státní okresní archív Zlín

Klečůvka - zámek

763 11 Želechovice nad Dřevnicí

tel.: 577 901 152, 577 901 132,
e-mail: soka_zlin@mza.cz
www: www.mza.cz/zlin

Úřední dny

PO: 7.00 – 16.00
ST: 7.00 – 16.00