Town twinning a EU

Myšlenka partnerství měst (v angličtině příhodně town twinning - town = město, twin = dvojče) se zrodila krátce po skončení druhé světové války, v období, kdy si obyvatelé Evropy uvědomili nutnost vzájemného usmíření a spolupráce pro nové nastolení míru. (Jedním z prvních bylo partnerství mezi francouzským městem Montbelliard a německým Ludwigsburg.) První takovéto kontakty a projevy partnerství obcí a měst začaly jako výměna zkušeností, zejména v oblasti organizace místního života. V dnešní podobě town twinning spojuje samosprávy mnoha evropských zemí.

Town twinningu, který lze charakterizovat širokým zapojením občanů, náleží důležitý podíl při podpoře občanské rovnosti a vzájemného porozumění lidí z celé Evropy a na rozvoji tzv. evropského občanství. Základním cílem partnerství je rozvíjení existujících kontaktů obyvatel členských zemí, jejich znalostí o dalších evropských zemích a oblastech, kulturách a zvyklostech. Cestou k nim není jen spolupráce samospráv, ale i obyvatel samotných, příp. organizací, do nichž se sdružují.

V první vlně partnerské spolupráce bývá zvykem, že se největší důraz klade především na vzdělávací, kulturní a sportovní výměny, při delším partnerství a s rostoucí úlohou a možnostmi samospráv se přistupuje ke sdílení know-how, zejména v sociální a ekonomické oblasti. Může se jednat např. o územní plánování, ochranu životního prostředí, zvyšování odbornosti zaměstnanců úřadů, integraci nepohyblivých občanů, prevenci sociálně - patologických jevů, boj proti drogám a nezaměstnanosti, aplikaci nových technologií, propagaci zemědělských, průmyslových či komerčních aktivit.

Evropská unie prostřednictvím Evropské komise, za podpory Evropského parlamentu i Rady Evropské unie, od roku 1989 napomáhá budování aktivního partnerství měst rozsáhlým systémem financování. Každý rok jsou Komisí vytyčena témata, která jsou při rozhodování o udělování dotací upřednostňována. Přednost dostávají akce zapojující města a obce z přistupujících a kandidátských zemí, nová či vznikající partnerství, projekty malých obcí nebo obcí z geograficky znevýhodněných oblastí, multilaterální akce a projekty zaměřené na mladé lidi a znevýhodněné skupiny obyvatel.

Evropská komise každoročně oceňuje nejúspěšnější projekty, které využily přidělených dotací a napomohly evropské integraci, udělováním golden stars of town twinning (zlatá hvězda partnerství). Mezi oceněnými jsou i česká města, např. Blatná, Hodonín, Milevsko, Prostějov či Říčany.

V dnešní Evropě je již do partnerství zapojeno více než 13 tisíc měst. V roce 2002 vydala Evropská komise více než 12 tisíc EUR na konkrétní partnerské projekty, především do zemí, které se nechystají na vstup do Evropské unie, či geograficky do Evropy vůbec nepatří (www.europa.eu.int/comm). Partnerství měst se tak stává důležitým nástrojem spolupráce nejen v rámci Evropské unie, ale nástrojem sbližování lidí celého světa.

Akční program na podporu aktivního evropského občanství (z rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 26. 1. 2004), v němž podpora partnerství měst tvoří jednu z více částí, počítá pro období let 2004 - 2006 s 72 miliony EUR.

Další informace můžete nalézt na portálu Evropské unie.