Teplo Zlín

Družstevní 4651, 760 05 Zlín

Tel.:       Spojovatelka  +420 577 044 611

              Dispečink a havarijní služba  +420 577 001 116

Email:    info@teplozlin.cz

Web:     www.teplozlin.cz

Ředitel společnosti:  Ing. Pavel Mačák

Jediným akcionářem společnosti je statutární město Zlín.

Hlavní náplní činnosti společnosti je distribuce tepelné energie, tj. zajišťování dodávek tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody do objektů odběratelů - především domácností. Rozvod a transformaci tepelné energie provozuje Teplo Zlín, a.s. na základě licence skupiny 32 - rozvod tepelné energie, udělené Energetickým regulačním úřadem. 

Teplo Zlín, a.s. zásobuje téměř 16.000 zlínských domácností (cca 50% všech obyvatel Zlína) prostřednictvím 124 výměníkových stanic a 374 objektových předávacích stanic o celkovém tepelném výkonu ve výši 244 MW. Celková délka tepelných rozvodů činí cca 25 km.

Další poskytované služby:

  • vodo-topo
  • elektro
  • měření  termokamerou
  • pronájem nebytových prostor

Veškeré informace o společnosti, možnostech připojení k CZT, jeho výhodách, o poskytovaných službách, naleznete na našich webových stránkách. Staňte se naším zákazníkem, nejlepší technické a obchodní řešení pro Vás připravíme zdarma. K dispozici Vám je náš tým zkušených odborníků.